Followers

Saturday, October 16, 2010

Bagaimana & Mengapa Gejala Sosial Terjadi

Punca – punca utama yang mendatangkan gejala sosial adalah globalisasi dan
modenasasi. Perubahan-perubahan pantas tahap nasional berlaku kerana perubahan pada
arus global yang digelar globalisasi. Globalisasi tidak saja ditandai dengan dominasi
ekonomi tetapi ia merentasi ke arah budaya dan pemikiran. Pembudayaan kota (
city
culture) menuruti landasan Barat berlaku dengan lebih pantas dan agresif dengan adanya
teknologi maklumat dan multi media sebagai kenderaan yang amat berkesan untuk
melakukan agenda globalisasi.
Lazimnya, kita sebagai manusia mempunyai sifat ingin tahu terhadap perkara baru dan
trendy, yakni bukan dari budaya ketimuran. Tidak mustahil kita akan jatuh terpengaruh
dan mengikut arah aliran kebaratan, terutama sekali golongan belia. Contohnya seperti
mewarnakan rambut, memakai anting-anting atautattoo bahkan sampai kepada hal-hal
yang sangat teruk seperti pengambilan minuman keras dan pergaulan bebas yang boleh
menjurus kepada masalah – masalah gejala sosial yang lebih serius. Mungkin sesetengah
orang menganggap ini merupakan satu fenomena yang biasa namun di negara yang masih
berpegang teguh pada falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) seperti Brunei Darussalam, ia
merupakan satu perkara yang keterlaluan dan perlu dielakkan.
Globalisasi bergerak seiringan dengan modenasasi. Dalam dunia serba moden ini,
masyarakat mementingkan prestij dan kemewahan; oleh sebab itu, mereka menjadi
semakin individualistik dan materialistik. Bandingkan dengan
masyarakat tradisional,
masyarakat moden mempunyai cita-cita tinggi, kompetitif dan tidak lagi menganggap
saudara-mara atau jiran-jiran sebagai kelompok rujukan, bahkan adat tradisional seperti
memuncang-muncang juga sudah ditinggalkan. Bukan saja ini berpaling daripada budaya
kita sebagai orang Melayu tetapi juga daripada tuntutan agama Islam.Ukhuwah atau
persaudaraan adalah sesuatu yang amat dituntut dalam Islam memandangkan ianya akan
dapat mengukuhkan perpaduan sesama manusia, khususnya sesama muslim.

No comments:

Post a Comment